Skip to main content

Nieuwpoortstraat 98

Nieuwpoortstraat 98

+ ca. 10.000 m2
+ transformatieproject
+ ontwikkeling 150 vrije sector koopwoningen
+ 98 parkeerplaatsen

Over het project

In nauw overleg met de gemeente Amsterdam is het voormalige ABC-gebouw herbestemd, uitgebreid en verbouwd tot 150 woningen in oppervlaktes variërend van ca. 50 m2 – 150 m2 g.o. Het gaat om een van de eerste grote transformatieprojecten in de Amsterdamse regio waarbij een kantoorbestemming omgezet wordt naar woonbestemming en waarbij gebruik is gemaakt van de zogenaamde ‘experimentenregeling erfpacht’.

De opzet van de transformatie is dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de aanwezige opstallen. De woningen zijn allen georiënteerd naar de enorme (ca. 2.500 m2) binnentuin voor algemeen gebruik, een veilige en groene oase voor de bewoners. Het gebouw is uitgebreid met twee extra bouwlagen.

de nieuwpoort